چند بیتی ترکی قشقایی(یارم گلمز(

Image result for ‫ترکی قشقایی‬‎ 

یارم گلمز گیلَ گیلَ

پا بند اولدم نچه ایله

یارم گلمز گیلَ گیلَ داغ و داش لار گلینگ دیلَ

جیگر بندم داغلار گیدر

 

هاچان اولور یارودان بیر خلوت دانوشام گیلَم

گپ آلام گپ آلام میلنه بیلم

 

مسافر دیلم هر گجه گلم

بیر مرهم یوخوم بیر پیغام یولدام

 

داد ای داد ای داد النگدن

وارم گدم یار الینگدن

 

آردینی اوخو(بقیه مطلب)
شنبه 8 آذر 1393
بؤلوملر : شعر تركی قشقایی,