جانیم آذربایجان

تلگرامدا کانالیمیز https://t.me/tarixbastan @tarixbastan

تاریخ مختصر تورکان پئچنگ

پچنگ ها :این اقوام دسته ای از تورکان اوغوز بوده اند که در تشکیلات امپراتوری بزرگ گؤک تورک واردشده بودند . وبعد از فروپاشی امپراتوری بزرگ گؤک تورک راه غرب را در پی گرفتند ودر قرن نهم میلادی به مجارستان رسیدند. ودر نهایت تحت فشار اوز ها که آنها نیز از اقوام اوغوز بودند. مجبور شدند راه بلغارستان و مقدونیه را در پیش گیرند. مورخان از همسایگی پچنگها با اقوام دیگر اوغور وحتی از اسکان دسته ای از آنها در میان قبایل اوغو ز حکایت می کنند. بطوری که در دیوان الغاتالترک محمود کاشغری از این اقوام دربین قبایل اوغو یاد شده است ودرشاهنامه فردوسی نیز پشنگ تداعی گر همین اقوام است.  پچنگ ها و رابطه با روسها و بیزانس:بنا به نوشته پور فیروگنتوس امپراتور بیزانس پچنگ ها از 8 قبیله تشکیل شده بودند.همسایه اصلی انها روسهای کیف بود.آنهادر زمان کنیاز ((ایگور))915 میلادی به روسها یور ش برده ودر عرض 121 سال 11 بار بر روسها تاختند.روسها نیز در زمان ولادیمر بر پئچنک ها ایلغار آوردند.ولی پئچنک ها ایلغار آنها را دفع کرده ومانع از رسیدن آنها به قارادنیز(دریای سیاه)شدند.این همانا علت دوستی میان پئچنگ و بیزانس بود.پئچنگ ها از طرف شرق توسط اوغوز ها یا اوز ها تحت فشار بودند.در اثر این فشارها بخشی از آنها به مجارستان رفتند وبخش مهم دیگر به سوی غرب رفته ودر دنیپر وبسارابی کنونی  اسکان یافتند.روسها از ناتوانی پئچنگ ها سود برده ودر شمال قارا دنیز(دریای سیاه)به پئچنگ ها ضربات سهمگینی وارد آوردند(1036 م) پئچنگ ها ناچار به بلغا رستان بالکان تراکیا ومقدونیه رفتند. در این زمان حکمران آنها توراق نام داشت . در این میان فرمانده دیگری به نام که گن به مقابله با توراق برخواست این به بیزانس پناه بر ومسیحی شد در نتیجه توراق نیز در جنگ با بیزانس شکست خورد وبه اسارت در آمد .او نیز به ناچار مسیحیت را پذیرفت از این به بعد پئچنگ ها به عنوان سربازان مزدور در اردوی بیزانس خدمت می کردند .بخشی از این سربازان مزدور برای جنگ با سلجوقیان به آناتولی فرستاده شدند .بنا به نوشته  بیزانس ها 15 هزار سوار از اینان پس از عبور به اسکودار (جانب آسیایی بسفر) به دستور قاتا حکمرانشان به ساحل روم در آمده و به  سوی دانوب بازگشتند. در  م 1071 نیز  گروهی از پئچنگ ها از بیزانس ها جدا شده و به سلجوقیان هم نژادشان پیوستند.                                                                              کانال @tarixbastan                                                                                                                            نواحی تحت حکومت تورکان پئچنگ(751-1091 میلادی)  این تورکان نیز در قرنهایی به تورکان بومی آذربایجان اضافه شدند.    Image result for peçenekler                                                                    

آردینی اوخو(بقیه مطلب)
جمعه 12 خرداد 1396

اولین افسانه جهان با قدمتی بیش از 4 هزار سال به زبان ترکی باستان نبود؟

اولین افسانه جهان با قدمتی بیش از 4 هزار سال به زبان ترکی باستان نبود؟1- - گیل گمش GILGAMESH به عنوان اولین انسان در افسانه سومری آیا نمی تواند یک لغت ترکی باستان همچون لغات متععد دیگر باشد؟

گیل ( خاک و گل) + گلمیش ( آمده) = از خاک ساخته شده یا از خاک آمده... هر چند گمیش ( قمیش) خود یک واژه ترکی به معنی نی بوده لیکن معتقدم ترکیب اولی درست تر باشد

2- -Ninsun مادر گیلگمش آیا از کلمه نین ( گهواره) + سون=( پایان )ساخته نشده؟

3- -قصر ملکه نین سون Egalmah نام دارد .آیا این از ریشه ای برای قالماق ( ماندن) یک لغت ترکی نیست؟ قالمه=(اقامت کرده).

4- -ایزد بانوی آفرینش Eanna همان آنا(مادر در ترکی آذری) یا آننه ( در ترکی استانبولی ) نیست؟

5- - ایزد بانوی عشق Ishtar نمی تواند از کلمه ایچدار ( درونی) ساخته شود؟ همانگونه در سومری ؛ اوش ( سه) را اغلب لهجه های ترکی اوچ ( سه) می گویند و " ت" را " د" مثل تاش ( سنگ) در ترکی غیر و داش ( سنگ) در ترکی آذری...

6- -نین اورتا Ninurta خدای جنگ از کلمه نین ( لانه) و نیننی ( گهواره) و اورتا ( وسط ) ساخته نشده؟

-سرزمین Uruk از کلمه اریک ( زرد آلو) یا اورک ( دل) را تداعی نمی کند؟ آیا بصورت تصادفی این سرزمین رادر انجیل Erech نوشته اند که به کلمه اریک نزدیک تر است؟ هر چند ار( جوانمرد) نیز خود یک واژه دیگر ترکی است.

7- -مادرشمش Ningal از نین ( لانه و گهواره) + قال ( ماندن) ساخته نشده؟

8- آیا واژه مادر( آنا یا نین ) در اغلب الهه ها یا افریننده های گیلگمش مثل انوگی ( خدای آبیاری) آنلیل ( خدای باد) انکیدو ( آفریده شده توسط آنو ونین اورتا – اندوکوگا و نین دوکوگا خدایان زیرزمینی.....تصادفی است؟

9- - آیا آتانا ETANA از کلمه آتا ( پدر ) + آنا( مادر) ساخته نشده که بعد از طوفان حکمفرمایی کرد؟ هم اکنون نیز والدین را آتانا می نامیم.

10- MASHU- به معنای دو حکومت یا کوهی با قله دوگانه کلمه قوشا ) دوگانه) را تداعی نمی کند؟

11- -آیا NERGAL خدای زیرزمینی از دو کلمه یئر ( زمین) + قال ( ماندن) درست نشده؟ یا NENDUKUGGA اجداد خدایان زیرزمینی از کلمه نین ( لانه یا در اینجا زمین) + دوغا ( آفرینش )

12- آ-یا NINGIR SU همان خدای آبیاری در اولین افسانه کره زمینُ یعنی گیلمیش بدون جهت از su ( آب) که یک کلمه ترکی است درست شده؟ نین ( لانه یا زمین) + گیر ( وارد شدن) + سو ( آب) NIN+ GIR+ SU

13- -آیا SHULLAT که به معنی طلایه دار طوفان و هوای بد است شولاتلاماق-شولات ( قاطی پاطی انجام دادن ) را به خاطر نمی آورد؟

14- -آیا UTU به معنی آتا ( پدر) نیز تصادفی است؟

برای اینکه متوجه شویم سومریان که اولین تمدن روی سیاره زمین را آفریدند به چه زبانی صحبت می کردند بیشتر به کتیبه ها و الواح گلی و کلمات توجه می کنیم. در این کتیبه ها بهترین سند همان اسامی هستند که نمی توانند ترجمه شوند.اسامی را نمی توان تغییر داد و با بررسی اسامی سومریان متوجه می شویم این اسامی به زبان التصاقی بوده و به زبان ترکی بسیار نزدیک هستند.


اسطوره بزرگ سومری گیلگمش یا گیلگامش در حال جنگ با شیر - شیر شکست میخورد
بقیه در ادامه مطلب

 

آردینی اوخو(بقیه مطلب)
یکشنبه 17 خرداد 1394

نگاهی به تاریخ اولین تمدن جهان یعنی سومری ها

نگاهی به تاریخ اولین تمدن جهان یعنی سومری ها

42716903295825277190 (1)
نویسنده:ایرج حسنی

سومرها در جنوب عراق امروزی و شمالغرب خلیج سومر زندگی کرده و مدنیّتی با کیفیّت درست کرده اند. زمان آمدن سومر ها به این خاک ها به صورت دقیق معلوم نیست ، لکن متخصّصهای تاریخ قدیم نشان می دهند که، سومرها 4500 سال قبل ازمیلاد در جاهای نشان داده شده اولین مدنیّت روشن بشریت را به وجود آورده اند، شهرهایی مانند :

" اور- ur" ، " اوروک- uruk" ، "ائرئخ"، " نیپ پور- nippur" ، " کیش- kisch"، " له کش" ،"لرسا" ... که مراکز بزرگ مدنیّت بودند ساخته اند. پس می توان گفت سومرها حداقل 500 سال قبل از آن، یعنی 5000 سال قبل از میلاد در خاکهای عراق بوده اند. یعنی تخمیناً می توان گفت سومرها 4500-5000 سال قبل از میلاد به بین النهرین آمده اند.

امروزه می توان گفت که تمامی متخصّصهای تاریخ قدیم چنین فکر میکنند که سومرها از وطن اصلی ترکان یعنی آسیای میانه به عراق آمده اند. متخصّص مشهور حقوق "علی پاشا صالح" در اثر " حقوق تاریخی" خویش درباره اصلیّت سومرها، راهی که عبور کرده اند و قانون های که به وجود آورده اند چنین می نویسد:


(نزدیک به هفت هزارسال پیش ، قومی به نام سومر در جستوجوی خاکهای حاصلخیز از راه قفقاز وشمالغرب ایران( آذربایجان شمالی و جنوبی امروزه) به قسمت های جنوب بین النهرین آمده و جنوب عراق را برای خود وطن کرده اند. آنها در ابتدا سومر و بعداً با نام "بابل" معروف شدند. سومرها با خط میخی بر روی لوحه های گلی ، هزاران قانون و سرگذشتهای خود را به زبان سومری نوشته اند. این لوحه ها در موزه های بزرگ جهان نگه داری میشود.

آردینی اوخو(بقیه مطلب)
پنجشنبه 27 فروردین 1394

نخستین تمدن در قاره آمریکا
اولمک


"کشتی‌گیر، از تندیس‌های روزگار اولمک، ۱۲۰۰ تا ۸۰۰ پیش از میلاد.نقابی از جنس سنگ قولنج، ۱۰۰ تا ۶۰۰ پیش از میلاد.تمدن اولمک (Olmec) نخستین تمدن در مکزیک و نخستین تمدن در قاره آمریکا بود. اولمک‌ها در مناطق پست گرمسیری جنوب مرکزی مکزیک، محل ایالت‌های امروزی وراکروز و تاباسکو زندگی می‌کردند.
در این فرهنگ برای نخستین بار از گاهشماری ۲۶۰ روزه برای آیین‌های مذهبی استفاده شد. همچنین برخلاف قدیم، شکاف چمشگیری میان مردم عادی و نخبگان حاکم ایجاد گشت ؛ برای مثال، نخبگان می‌توانستند لباس‌های گران قیمت و جواهرات ارزشمند داشته باشند. حتی در خانه‌های آنها نیز فاضلاب و ستون‌های سنگی بزرگی وجود داشت.

نوعی توپ بازی در محوطه‌های رسمی اولمک انجام می‌شد که جزو مراسم عادی بود. تیم‌های رقیب به تقلید برخوردهای اسطوره‌ای مربوط به عالم ارواح می‌پرداختند. این بازی و سایر فعالیت‌های اولمک تا زمان ورود اروپائیان نیز ادامه داشت.


از آنجا که شمار محدودی از حروف الفبای اولمک‌ها باقی‌مانده‌است، امکان بازآفرینی تمامی حروف میسر نیست، اما بدون تردید، خط اولمک‌ها، سهم بسزایی در پیدایش خط تصویری مایاها (در حدود ۳۰۰ تا ۹۰۰م) داشته‌است. اولمک‌ها احتمالاً نیاکان مایاها بودند. همچنین این فرضیه وجود دارد که قوم چاوین نیز از نوادگان مهاجران اولمک باشند.


آردینی اوخو(بقیه مطلب)
دوشنبه 24 فروردین 1394