کلمه قایی در معنای محکم ،قوت،وصاحب قدرت  است.امروزه تورکان ایران به صخره نیز قایا می گویند که سمبل سختی ومقاومت است.سمبل یا دامغای قایی ها دو عدد تیر ویک عدد کمان است.قبایل 24 گانه اوغوز با دامغاهایشان از همدیگر شناخته می شده اند.طایفه قایی از نسل گون خان که فرزند اوغوز خان است می باشد.
یکی از طوایف 24 گانه اوغوز می باشد. نسب  قایی ها (اوغوز سپس شاخه بوز اوخ ها و از شاخه بوزاوخ ها گون خان و از فرزندان گون خان قایی).و دامغای آنها به شکلIYI می باشد.
تعداد طوایف(اویماق) آنها مانند تورکان افشار بیش از دیگران است.                                                                                                                                                                                                             
اجداد خاندان امپراتوری عثمانی از این قبیله بودند. بودند که تحت نظر عثمان یکم در سوگوت و بیله‌جک در شمال غرب آناتولی زندگی می‌کردند.
سُلیمان‌شاه (به ترکی استانبولی: Süleyman Şah) پدر ارطغرل، رئیس ایل قایی و پدربزرگ عثمان اول، بنیان‌گذار امپراتوری عثمانی است.
ارطغرل ابن سلیمان‌شاه (زاده؟ - ۱۲۸۰م) پدر عثمان یکم بنیانگذار امپراتوری عثمانی بود.
بعد از فتوحات و موفقیت‌هایی که ارطغرل رهبر ایل قایی و پدر عثمان یکم در نبرد با صلیبیون و مغول‌ها کسب می‌کند، سلطان سلجوقی علاءالدین کیقباد، به پاس تقدیر وی را حاکم بر مناطق دومانیچ، سوگوت و اطراف آن می‌کند. وی در سن ۹۳ سالگی در سوگوت درگذشت و در آنجا به خاک سپرده شد.
هر سال مراسم یادبود ارطغرل غازی در دو روز یکشنبه ماه سپتامبر در آرامگاهش برگزار می‌شود.

عثمان یکم یا عثمان بن ارطغرل بن سلیمان شاه معروف به عثمان غازی یا عثمان بی رهبر تورکان عثمانی و بنیانگذار امپراتوری عثمانی بود. 
@tarixbastan
قام،آیین،تاریخ وزبان باستان تورکان   ✴️✴️✴️

چهارشنبه 4 بهمن 1396