ترکهای همدان از اصیلترین و شناسنامه دارترین ترکهای ایران و آذربایجان 

تصویر:خانیم کورپوسو_کوروجان
پل کوریجان معروف به پل خانم

بنابر دقیقترین مطالعات صورت گرفته برروی تاریخ ترکهای جهان و ایران و همدان ترکهای همدان اصیلترین و شناسنامه دارترین ترکهای ایران و آذربایجان هستند.
بنابراین مطالعات اکثریت ترکهای همدان متعلق به یکی از طوایف 24 گانه اغوزها هستند که در همدان ساکن گشته اند،
ترکهای تورکیه، آذربایجان، ترکمنستان و ایران از نسل ترکهای اوغوزخان هستند.

افشار، خدابنده لو، بیات، برچلو، بیگدلی، شاملو، قره گوزلو، خلج، تکلو، شاهسون، بهارلو، استاجلو، ایوه، قایی، الپاوت، قره خانلو, ترکمن، یاریم طاقلو، قشقایی، قره باغی ها از مهمترین این طوایف هستند.
افشار‌ها تقریبا در نیمه غربی استان همدان از شمال غربی کبودرانگ و بخش مهربان آغازشده و در امتداد جنوب ادامه پیدا کرده مناطق گل تپه و پرلوک و نیمه غربی شهرستان بهار و صالح آباد گذر کرده و تا اسدآباد و کنگاور ادامه دارد.

قره گؤزلوها در شمال استان همدان شامل شهرستان های رزن و نیمه مرکزی و شرقی شهرستان کبودراهنگ(بخش حاجیلو) و بخش شراء

بیات ها در نیمه شرقی استان همدان شامل بخش مرکزی و بخش شرا(قهاوند) شهرستان همدان و جنوب استان همدان شامل اکثریت ترکهای شمال شهرستان ملایر و قسمت هایی از نهاوند

بورچلوها در قهاوند و فامنین
خدابنده لو در منطقه شرا و قسمتهایی ازبهارو کبودراهنگ وصحنه کرمانشاه
شاملوهادر روستاهای ملایر 
بیگدلی بصورت پراکنده در شمال کبودراهنگ
تکلو ها در تویسرکان و قسمت هایی از ملایر و همدان
شاهسونها در شرق شهرستان رزن وفامنین 
بهارلو‌ها وقراخانلوها در شهرستان بهار
استاجلوها در اسداباد 
ایل قایی در لالجین
ایوه والپاوت در جاده همدان به ملایر
ترکمن ها دربخش مرکزی همدان، قسمت های شمالی ملایر و ویان کبودراهنگ
قشقایی ها در منطقه شراء
قره باغی ها که مهاجرانی از قره باغ آذربایجان هستند بعد از راندن ارامنه به همدان کوچ کرده اند و در10-12روستای همدان ساکن هستند.
خلج هانیز بصورت پراکنده در رزن،نهاوند،کنگاور،فامنین
دراین میان کماکان یاریم طاقلوها به حیات کوج نشینی خود ادامه می دهند. 

کانال تلگرام همدان تورکلری 
@HAMADAN_TURKLARI

آردینی اوخو(بقیه مطلب)
شنبه 8 خرداد 1395