یا ینگی چریک یا ینگی چری به معنی «چریک نو»
واحدهای ویژه (ورزیده) از ارتش امپراطوری عثمانی بودند.
این ارتش در زمان مراد یکم که عثمانی‌ها بخشی از اروپا را در اختیار داشتند تحت نظام دئوشیرمه تشکیل شد. آنها فرزندان پسر گرفته شده از مسیحیانی بودند که به خانواده‌های تورک مسلمان سپرده می‌شدند، بنابراین این افراد مسلمان و تورک تربیت می‌شدند. این افراد بعداً جزو لشکر عثمانی می‌شدند. این روش در سال ۱۸۲۶ توسط سلطان محمود دوم لغو گردید و بیشترشان در سده نوزده میلادی در پی شورش ایشان بدست سلطان محمود دوم به قتل رسیدند.[۱]
منبع(1): لغت‌نامه دهخدا
✅نظام دئوشیرمه(در اصطلاح اداری ونظامی عثمانی به معنی سربازگیری است)
تورکان و مسلمانان از نظام دئوشیرمه مستثنی بودند . با این وجود مسلمانان بوسنی مشمول این نظام می‌شدند زیرا خود چنین خواسته بودند و به عنوان پاداشی برای گرویدن دست‌جمعی آنان به اسلام پس از فتح منطقه، این مزیت به آن‌ها داده شده بود.(2)
(2)  Ágoston and Masters, Encyclopedia of the Ottoman Empire,183.

✅سربازان ینی چری در زمان کودکی از خانواده‌های مسیحی گرفته می‌شدند و از پانزده سالگی، برای آموزش‌های دینی و نظامی به سپاه(اوجاق-کانون) عجمی اوقلان می‌پیوستند. پس از اینکه در آنجا هفت سال با کار سخت ورزیده شدند آنها را به سپاه ینی چری می‌بردند تا هشت سال دیگر در سپاه ینی چری آموزش ببینند تا مهارت استفاده از هر سلاحی را داشته باشند. این سربازان روی هم رفته پانزده سال آموزش می‌دیدند و در سن سی سالگی به عنوان یک ینی چری در ارتش عثمانی به خدمت مشغول می‌شدند. 
✅کلمه چریک در فرهنگ فارسی عمید:
(اسم) [ترکی] ‹چری› čerik ۱. پارتیزان.سرباز داوطلب
@tarixbastan
قام،آیین،تاریخ وزبان باستان تورکان✴️✴️

آردینی اوخو(بقیه مطلب)
یکشنبه 12 خرداد 1398