کتابی  برای  آموزش  نوشتن تورکی آذربایجانی  با الفبای  عربی
نوشته پروفسور ذهتابی
چوخ گوزلدی
دیل:آذربایجان تورکجه سی

روی  لینک کلیک کنید

حجم :مگا 1.6

http://up.facenama.com/file/147451/1456957537568258_pdf.pdf.html

پنجشنبه 13 اسفند 1394