بهترین و صریح ترین زبان برای آموختن و تکلم، زبان ترکی است. 

در زبان ترکی هرآنچه که می شنویم همان را می نویسم.

ولی زبانهای دیگر دنیا این گونه نیست ، مثلا در انگلیسی کلمه Come را در نظر بگیرید :
که حرف cرا، « ک » و O را « آ » می خوانیم و حرف e را که در آخر کلمه آمده ، اصلا نمی خوانیم .

در حالیکه در تورکی این استثناها وجود ندارد و نوع تلفظ همان است که می شنویم و می نویسیم. و هیچ حرفی نیست که در کلمه بیاید و تلفظ نشود. 
و همچنین از حروف ترکیبی استفاده نمی شود. 

مثل: sh که در انگلیسی «ش» و sch : در آلمانی نیز «ش» خوانده می شود.

شما اگر تلفظ حروف ترکی را یاد بگیرید (به نظر بنده بیش از 2 ساعت زمان نمی برد) می توانید بلافاصله روزنامه بخوانید. ولی اگر کلمه ای را برای اولین با در زبان انگلیسی ببینید ، بسیار بعید آن کلمه را درست تلفظ کنید. ولی با یاد گیری حروف ترکی ، شما بلافاصله 99% کلمه جدید را درست خواهید خواند


شنبه 8 خرداد 1395