لینک دانلود
http://up.facenama.com/file/162540/1464381337409118_pdf.pdf.html

دانلود کتاب تورکی هنر است(پی دی اف)
نوشته اسماعیل هادی
کتاب خوبیه در مورد مسائل زیادی در ادبیات و دستور زبان ترکی و فارسی و حتی کمی فرانسه وانگلیسی و روسی بحث میکنه و مطالب جالب دیگه بعضا شبیه به مقایسه الغتین
و همچنین اموزش دستور زبان تورکی اذربایجانی
در مواقعی غرور انگیز نیز هست.

شنبه 8 خرداد 1395