شاید بسیاری از ما ترک‌های ایران ندانیم که در جنوب شرق کشور گرجستان منطقه‌ای وجود دارد که از لحاظ بافت قومیتی، زبان، تاریخ، فرهنگ و فولکلور کوچک‌ترین تفاوتی با تبریز، اورمیه، اردبیل، زنجان و سایر شهرهای آذربایجان ایران، جمهوری آذربایجان و سایر مناطق آذربایجانی نظیر قارص، آرداهان و ایغدیر در شمال شرق کشور ترکیه نداشته و صدها سال است که پرچم ترکیت و اسلامیت را در یک کشور مسیحی برافراشته است.
«بورچالی» سرزمینی است که گرچه از لحاظ سیاسی و مرزبندی‌های جهانی، اکنون جزئی از کشور گرجستان به شمار می‌آید، اما با ورود به آن به سبب پیوندهای عمیق و اشتراکات فراوان هویتی، حتی لحظه‌ای احساس غریبی نخواهیم کرد.

کانال "خوراسان تورکلری"
@xorasanturku

دوشنبه 11 مرداد 1395