ایگیت بیر دفعه اؤلسه 
قورخاق مین دفعه اؤلور ...

میللی سردار  ستارخانین ایل دؤنومون تورک میللتینه باش ساغلیغی دئییریک 
۲۵ آبان  - سالگرد شهادت  ستارخان سردار ملی

ستارخان را روزنامه های خارج از کشور که گزارش هایی را در مورد انقلاب مشروطه منعکس می کردند، را به خاطر رشادت هایی که به خرج داده پوچاگف و گاریبالدی لقب داده اند. ستارخان پس از فتح تهران و استقبال از وی در تهران خیلی زود با تیر میراث خواران یک شبه انقلاب مشروطه در پارک اتابک تهران زخمی و به بستر افتاد و در نهایت بر اثر این زخم در تهران درگذشت. این تراژدیک ترین پایان برای نهضت مشروطیت بود، که سردار ملی مشروطیت و کسی که بیشترین نقش را در احیاء نهضت مشروطیت داشت به دست خود به قتل برساند. حکایت همیشگی انقلاب و فرزندانی که می خورد این بار خیلی زود به سراغ مشروطه آمد و این آغاز سقوط نهضت مشروطیت بود. در ادامه بیشتر رهبران و سران تاثیرگذار مشروطه کشته شدند و استبداد انتقام بسیار سختی از آذربایجان گرفت که یک نمونه آن اعدام ثقه الاسلام و 7 نفر از مشروطه خواهان تبریز از جمله دو پسر جوان علی موسیو مغز متفکر مرکز غیبی تبریز بود. وقتی ستارخان راهی تهران شد #قول_داد_که_برمی_گردد اما هیچوقت برنگشت و هنوز هم آذربایجان منتظر بازگشت سردار مشروطه است، کسی که ترانه ها و افسانه های زیادی درباره شجاعتش در بین مردم بر سر زبان است؛

 برگرد سردار...


سه شنبه 25 آبان 1395