ترکیب جمعیتی استان مرکزی 

خنداب
شهرستان خُنداب یکی از شهرستان‌های تازه‌تأسیس در استان مرکزی است. زبان رایج در خنداب ترکی آذربایجانی است.

زرندیه

مردم مرکز شهرستان (مامونیه) به زبان فارسی با گویش‌های (مامونیه - زرند کهنه - امیرآباد) و برخی نیز به ترکی سخن می‌گویند. زبان بسیاری از مناطق دیگر این شهرستان ترکی است.

کمیجان
مردم شهرستان کمیجان در روستاها و مرکز شهرستان ترک بوده و به ترکی آذربایجانی سخن می‌گویند..

شازند
مردم این شهرستان در شهر و روستاهای آن به ترکی و لری و فارسی سخن میگویند ترکها در بخش روستایی جمعیت بسیار زیادی دارند اما در بخش شهری فارسها بیشترند.

فراهان

زبان‌ اکثریت مردم فراهان، ترکی می‌باشد. البته گویشوران زبان فارسی هم در این شهرستان وجود دارد. ترکان در هر روستا، لهجه خاص خود را دارند. خلجی که قدیمی‌ترین زبان از خانواده زبان‌های ترکی است، از دیگر زبانهای فراهان است و در تلخاب و خلجستان صحبت می‌شود. 

خمین
 زبان رایج در منطقه فارسی با لهجه محلی . همچنین دهستان چهار چشمه و چند روستای دیگر نیز ترک زبان هستند. 
ساوه 
حدود نیمی از مردم شهرستان ساوه در روستاها و شهر ساوه تورک 
و حدود نیمی از آن فارس زبان هستند.


شهرستان تفرش 
در شهر تفرش و بیشتر روستاهای بخش مرکزی آن فارسی زبان رایج است.
زبان تمامی روستاهای دهستان رودبار ترکی است

آشتیان 
ببیشتر مردم شهر فارسی سخن میگویند اما در روستاها اکثرا به ترکی با لهجه خلجی تکلم میکنند.

اراک
شهرستان اراک مرکز استان مرکزی میباشد حدود 70 درصد از مردم اراک را فارس زبان و بیش از 25 درصد ترک زبان میباشد. و همچنین در شهر اراک مردم لر و لک زبان با اقلیتی 1-2درصد زندگی میکنند.

دوشنبه 18 اردیبهشت 1396