جانیم آذربایجان

تلگرامدا کانالیمیز https://t.me/tarixbastan @tarixbastan

تورکی جزو زبانه های آریایی(هند واروپایی) نیست. تقسیم بندی ساختاری زبان هاتقسیم بندی ساختاری زبان : به طور کلی زبان شناسان، کلیه زبان ها را از نظر ساختاری به چهار دسته تقسیم می کنند که عبارتند از : زبان های قالبی، تحلیلی، هجائی و التصاقی.

 زبان های قالبی :(مثلاً عربی ) که به نام های زبانهای تصریفی نیز مشهورند به زبان هائی گفته می شود که در آن ریشه کلمات در قالب ها و ابواب مختلف صرف می شود و هنگام صرف عناصر از هم منفک می شوند و با حروف دیگر ترکیب می گردند، ولی از بین نمی روند . مثلا در زبان قالبی عربی از ریشه عمل عناصر ع؛ م و ل هنگام صرف از یکدیگر جدا می شوند بدون آنکه از بین بروند و از آنها کلمات عامل، معمول، مستعمل، اعمال، معامله و ... ساخته می شود.  

زبانهای تحلیلی :(مثلاً فارسی) که به نام های آریایی و هند و اروپائی نیز خوانده می شوند زبان هایی هستند که در آن کلمات جدید بر اساس قبول پیشوند و پسوند ساخته می شوند. اما در صورتی که ریشه فعل باشند، معمولا دچار تغییراتی می شود که قاعده و قانون معینی نمی توان بر آن نهاد و لذا این زبان ها دارای افعال بی قاعده هستند. مثلا در زبان تحلیلی فارسی از ریشه ی سوخت کلمه سوخت و می سوزد ساخته می شود.  

زبانهای هجایی : (مثلاً چینی)به زبان هایی گفته می شود که لغات جدید بر اساس ترکیب هجاهای معنادار مستقل از هم و نحوه تقدم و تاخر این هجاها ساخته می شوند که زبان های چینی، تبتی و اغلب زبان های رایج در جنوب شرقی آسیا از این گروهند.

زبانهای التصاقی : (مثلاً تورکی)که به نام های پیوندی یا اورال آلتاییک نیز نام گذاری شده اند به زبان هایی گفته می شود که در آنها واژه سازی با ترکیب یک ریشه ثابت و تعدادی پسوند که به انتهای ریشه اضافه می شوند انجام می پذیرد. در این زبان ها فعل بی قاعده وجود ندارد. مثلا در زبان التصاقی ترکی از ریشه ی « بیل»، کلمات« بیلمک، بیلن، بیلدیم، بیلمز، بیلیجی، بیلیجیلردن ایمش، بیلدیمرک، بیلمیش اولاجایدیم، بیلمیئلر و ...» ساخته می شوند. در کلیه این مثال ها بیل بدون هیچ تغییری در ابتدای کلمه و پسوندهای مختلف به دنبال آن آمده اند.

پیشتر در باب تمایز زبان های ترکی و فارسی صحبت کردیم، اینکه ترکی جزء زبان های پیوندی ست حال آنکه فارسی از سری زبان های ترکیبی ست. پس تلاش به ربط دادن دو زبان فارسی و ترکی یا ترکی با هند و اروپایی و حتی زبان من درآوری بنام آذری به هر نحوی تنها چیز محالی و وقت تلف کردن است. 

منبع : نگاهی به زبان و ادبیات ترکان خراسان نوشته اسماعیل سالاریان(چاپ نشده)

آردینی اوخو(بقیه مطلب)
شنبه 9 دی 1396

هویت .. !


سال اخر دبیرستان یکی از معلم های جدیمان پس از اخرین کلاس در روزهای انتهائی سال ، من و سه نفر دیگر از بچه ها را صدا زد و
 گفت :
 بچه ها با شما کار دارم نروید ، ما هم صبر کردیم تا کارش در دفتر مدرسه تمام شود و به ما ملحق شود ، پس از کمی تاخیر عذرخواهی کرد
 و گفت : ببخشید وقتتان را گرفتم شاید دیگر شما را نبینم .. دوست داشتم چند مطلب مهم را به شما گوشزد کنم .. اسم اش را هر چه می خواهید بگذارید نصیحت ، دستور ، خواهش یا هر چیز دیگر .. مهم نیست اما مهم این است که احساس می کنم باید در این مورد با شما صریح باشم و آن را در ذهنتان بکارم .. 
به معلم گفتم : چیزی شده .. ? خندید و گفت : الان نه .. اما اگر حواستان جمع نباشد چیز ها خواهد شد  ! 
ببینید بچه ها اولین چیزی که هیچ وقت نباید فراموشتان شود این است که

_ " خودتان باشید و هرگز جز برای بهتر شدن تقلید نکنید ، که فلسفه آن هم (تقلید) تا جایی ادامه دارد که باز خود را بیابید ، در غیر این صورت این کار هم ارزشی نخواهد داشت " 

_ " فکرتان وارداتی نباشد ، والا اصالت و هویت خودتان را از دست خواهید داد "

_" از خودتان فرار نکنید , خودتان را بشناسید و بسازید " 

_ " با اخلاق باشید و نسبت به اخلاق تعهد داشته باشید این اخلاق است که می تواند شما و جامعه شما را نجات دهد "

همه از این نصیحت های عجیب تعجب کردیم .. جلال پرسید : 
چرا این چیز ها را به همه بچه ها نگفتید .. اصلا چرا باید این ها را به ما بگویید .. 
اقای معلم خندید و گفت : اخه من معلمم ان هم با 20 سابقه .. بالاخره بعد از این همه مدت می دونم طرف حسابم کیه .. !
و اما دلیل اینکه چرا این صحبت ها را به شما انتقال می دهم اینه که حس می کنم ما داریم اصالتمان را با دستان خودمان از بین می بریم .. وضع نمرات درس عربی شما بسیار ضعیف است .. نمره 10 آن هم تنها از ترجمه برای شما که عرب هستید فاجعه است و غیر قابل قبول .. !
  اگر دیدید هویت جعلی بر جامعه ای سیطره پیدا کرده و ان را مورد هجمه قرار داده و در حال اضمحلال هویت آن است .. بدانید آن جامعه نه خودشان بودند و نه اصالت داشتند و نه به اخلاق متعهد بودند .. !

محمد_نبهان , 4 مایو 2017 "

آردینی اوخو(بقیه مطلب)
جمعه 15 اردیبهشت 1396